Mám před sebou webinář

Který realizuji ve spolupráci
s KISK. Webinář bude součástí předmětu Knihovny 2020 a budu mluvit o možnostech spolupráce knihoven a alternativních škol se zaměřením na budování osobního vzdělávacího prostředí žáků.

Vystupoval jsem na konferenci

"Knihovny současnosti" jako spoluautor příspěvku Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze. Letos jsem měl vlastní příspěvek na téma spolupráce knihoven a alternativních škol při rozvoji digitální gramotnosti.

Jsem spoluautor

Recenzovaného článku
v impaktovaném časopise
.
Vedl jsem tým a v našem výzkumu jsme se zabývali informačními zvyky uživatelů při interakcích
s informačním systémem Masarykovy univerzity. 

Byli jsme v médiích

S projektem "Řídit Brno", se kterým jsme se zaměřovali na
vysokou neúspěšnost u zkoušek
v brněnských autoškolách. Řešením byly videotutoriály. Mediální výstupy jsme měli například v ČT, MF Dnes a iDnes.

Moje blogové příspěvky

Věnované některým pro mě zajímavým tématům z oblasti vzdělávání jsou k nahlédnutí na Medium. Psal jsem například
o konektivismu, OpenUniversity, daty řízeném vzdělávání nebo
o otevřených knihovnách.

Můj první text

Zveřejněný na internetu vznikl
v roce 2014 a byl publikovaný
v časopise Inflow.
Zabýval jsem se tematikou myšlenkových map a prováděl jsem základní komparaci některých vybraných on-line nástrojů pro jejich tvorbu.