Lidé, se kterými jsem v kontaktu

aneb Střípky mého sociálního kapitálu. 

Michal Černý


Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání. EdTechový vizionář.

#Hledá cesty, staví mosty

Zdeňka Šíp taňková


Superhrdinka českého domácího
a komunitního vzdělávání.

#Chceme unschooling

Jan Kršňák


Digitální filozof, který se v hektické době umí odpojit a zpomalit.

#Digitální výchova

Hana Tulinská


Andragožka, která přispívá k rozvoji české EdTechové komunity.

#Vzdělávání na míru

Jaroslav Valůch


Jedna ze zajímavých postav českého nezávislého zpravodajství a inovací.

#Kvalitní informace pro seniory

Božena Jirků


Ředitelka Nadace Charty77, která pomáhá potřebným. Šiřitelka dobra.

#Pro důstojné stáří

Vítězslav Dohnal


Ředitel brněnské ScioŠkoly, který  nikdy neříká, že něco nejde.

#Není jedna správná cesta

Pavel Kraemer


Osobnost české alternativní pedagogiky, hvězda té waldorfské.

#Podporuje alternativní přístupy

Vojtěch Bruk


Jeden z vedoucích užitečného projektu Zvol si info.

#Je na tobě, co čteš

Daniel Pražák


Jeden z nejzajímavějších učitelů v republice. Komenský 2.0.

#Tohle by o sobě nikdy neřekl

Vít Richter


Významná vedoucí osobnost českých knihoven.Lea Surovcová


Reportérka České televize, která se věnuje skutečným problémům.