Lidé, se kterými jsem v kontaktu
aneb Střípky mého sociálního kapitálu. 

Michal Černý


Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání. EdTechový vizionář.

#Hledá cesty, staví mosty

Zdeňka Staňková


Superhrdinka českého domácího
a komunitního vzdělávání.

#Chceme unschooling

Jan Kršňák


Digitální filozof, který se v hektické době umí odpojit a zpomalit.

#Digitální výchova

Hana Tulinská


Andragožka, která přispívá k rozvoji české EdTechové komunity.

#Vzdělávání na míru

Jaroslav Valůch


Jedna ze zajímavých postav českého nezávislého zpravodajství a inovací.

#Kvalitní informace pro seniory

Michal Kaderka


Český průkopník vzdělávání
k mediální gramotnosti.

#Dělá to, o čem jiní jen mluví

Markéta Zajícová


Vedoucí projektu SenSen, který sdružuje aktivní a učící se seniory.

#Pro důstojné stáří

Vítězslav Dohnal


Ředitel brněnské ScioŠkoly, který  nikdy neříká, že něco nejde.

#Není jedna správná cesta

Pavel Kraemer


Osobnost české alternativní pedagogiky, hvězda té waldorfské.

#Podporuje alternativní přístupy

Vojtěch Bruk


Jeden z vedoucích užitečného projektu Zvol si info.

#Je na tobě, co čteš