Zpětné vazby

aneb Co mě potěšilo a motivovalo.

Davide, líbil se mi Tvůj přehled. Byl jsi stále ve střehu, dával jsi pozor a dokázal jsi směrovat a koordinovat průběh. Ocenila jsem Tvé jednoduché grafické znázornění témat. Věnoval ses opravdu jen dané lekci a nám. Na to, kolik Ti je let, klobouk dolů. Málokterý vrstevník by takovou práci zvládl. 

Zpětná vazba #1

Líbila se mi Tvoje kreativita, rychlost zpětné vazby, tolerance ale důslednost, dobrá příprava.

Zpětná vazba #2

Dobré vedení skupiny, prostor
pro sdílení, pak citlivě provedené konečné rozhodnutí.

Zpětná vazba #3

Jsi mladý, pozitivně naladěný, organizačně schopný a plný energie, to si doba žádá. :))

Zpětná vazba #4

Nic jsi zbytečně nehrotil a dal
nám prostor se "vykecat" i když myslím, že to bylo náročné. :-)

Zpětná vazba #5

Líbilo se mi vytváření lekcí, kdy jsme se mohli vyjádřit. Pokud jsme se odchylovali, krásně jsi nás vedl.

Zpětná vazba #6

Dobré metodické vedení. Ráda jsem potkala Tebe a celý tým. Doufám, že budeme v kontaktu.

Líbil se mi průběh sestavování lekcí, kdy každý řekl jak by si lekci představoval. Co by si přál, aby se v obsahu lekce objevilo. Dále se mi líbilo Davidovo vedení a pomoc. Pokud jsme se nějak odklonili od tématu a podstaty přípravy lekce. 

Pozn.: Zpětná vazba na moji metodickou činnost od pedagogů a učících knihovníků zapojených do projektu "Co nebylo v učebnici" po společné roční tvorbě vzdělávacího programu S informacemi k celoživotnímu učení pro 3. - 5. třídu.