Podílím se na projektu OP VVV

"Co nebylo v učebnici" jako metodik vzdělávacích programů. Zaměřujeme se na podporu spolupráce formálního
a neformálního vzdělávání při rozvoji informační gramotnosti. 

Zkouším pokračovat na Ph.D.

V oboru Informační
a komunikační technologie
ve vzdělávání
na PdF v Hradci Králové. V dizertaci chci dále řešit překryvy digitálních technologií
a alternativní pedagogiky. 

K tomu mám rozestudované

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie
ve vzdělávání,
tj. pedagogické minimum, které opravňuje
k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů.

Příležitostně spolupracuji

S brněnskou ScioŠkolou, kde jsem působil ve školním klubu
a vedl "Digitální laboratoř" -
žáci se věnovali individuálním projektům, kterými rozvíjeli svoji digitální gramotnost. Připravujeme konektivisticky orientované kurzy.

Chystáme spolupráci

S magazínem o vzdělávání Perpetuum, který publikuje společnost Scio. Budu přispívat
na témata technologií ve vzdělávání a popisovat například připravované edukační aktivity
s brněnskou ScioŠkolou.