Co dělám dlouhodobě a čemu obětuji většinu času
aneb Moje každodennost.

Aktuálně pracuji jako

Designér edukačních aktivit NÚKIB. Designuji on-line kurzy
a interaktivní lekce. Knihovny vnímám jako vzdělávací centra pro veřejnost a snažím se přispět k přeměně jejich charakteru
v informační společnosti.

Působím v projektu OP VVV

"Co nebylo v učebnici", který buduje spolupráci formálního
a neformálního vzdělávání při rozvoji informační gramotnosti. Jako metodik vzdělávacích programů vedu expertní tým, se kterým tvoříme vzdělávací lekce.

Publikuji články pro

Magazín o vzdělávání Perpetuum, který vydává společnost Scio.
Ve svých příspěvcích se zaměřuji na digitální technologie ve vzdělávání, alternativní edukační přístupy a různé trendy. Rád zde prezentuji odvážnější myšlenky.

Příležitostně spolupracuji

S brněnskou ScioŠkolou, kde jsem působil ve školním klubu
a lektoroval "Digitální laboratoř". Žáci se zde věnovali svým projektům, kterými si rozvíjeli digitální kompetence. Chystáme konektivisticky orientované kurzy.

Zkouším pokračovat na Ph.D.

V oboru Digitální technologie
ve vzdělávání
na PedF v Hradci Králové. V dizertační práci řeším překryvy digitálních technologií a alternativních pedagogických směrů. Jak v rámci těchto pedagogik využívat technologie?

Mám také rozestudované

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie
ve vzdělávání,
tj. pedagogické minimum, které opravňuje
k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů.