Co dělám dlouhodobě a čemu obětuji většinu času

aneb Moje každodennost.

Aktuálně pracuji jako

Designér edukačních aktivit NÚKIB. Designuji on-line kurzy
a interaktivní lekce. Jezdím po republice a pořádám semináře. Vnímám potenciál knihoven a snažím se přispět k přeměně jejich charakteru v informační společnosti.

Působím v projektu OP VVV

"Co nebylo v učebnici", který buduje spolupráci formálního
a neformálního vzdělávání při rozvoji informační gramotnosti. Jako metodik vzdělávacích programů vedu expertní týmy, se kterými tvoříme vzdělávací programy.

Vymyslel a vytvořil

Jsem on-line kurz pro děti s názvem "Digitální stopa", který jim hravou formou přibližuje nástrahy využívání internetu. O projektu natáčela reportáž ČT i ČRo. Využívají ho školy a rodiče napříč republikou. Máme i navazující vzdělávací instagram.

Aktivně působím

V kampani "Médiím na kloub", kterou realizuje Nadace Charty 77 a SenSen. Učíme seniory, jak se vyznat v záplavě informací, digitální džungli a jak zůstat v bezpečí. I tato kampaň si zasloužila pozornost médií.Mám také rozestudované

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie
ve vzdělávání,
tj. pedagogické minimum, které opravňuje
k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů.

Zkouším pokračovat na Ph.D.

V oboru Digitální technologie
ve vzdělávání
na PedF v Hradci Králové. V dizertační práci řeším překryvy digitálních technologií a alternativních pedagogických směrů. Jak v rámci těchto pedagogik využívat technologie?

Příležitostně spolupracuji

S brněnskou ScioŠkolou, kde jsem působil ve školním klubu
a lektoroval "Digitální laboratoř". Žáci se zde věnovali svým projektům, kterými si rozvíjeli digitální kompetence. Chystáme konektivisticky orientované kurzy.

Vedu blog

U Eduin, který píšeme spolu s kolegy. Využíváme ho k šíření informací a otevírání diskuzí s učitelskou komunitou. Psal jsem například příspěvky "Demokracie v kapse" nebo "Mít crush je cringe", které se věnují mobilním telefonům ve školním prostředí.

Publikuji články také pro

Magazín o vzdělávání Perpetuum, který vydává společnost Scio.
Ve svých příspěvcích se zaměřuji na digitální technologie ve vzdělávání, alternativní edukační přístupy a různé trendy. Rád zde prezentuji odvážnější myšlenky.