Krátkodobé a okrajové aktivity i výlety do minulosti

aneb Malé dílky velké skládačky, které mě těší.

V Českém rozhlasu

Jsem byl jako host dne. Povídali jsme si například o tom, proč a jak mohou knihovny zapadat do systému osvěty kybernetické bezpečnosti. Nejhustší síť knihoven na světě si žádá velkou pozornost.

Můj pohyb v terénu

Znázorňuje interaktivní mapa vzdělávacích aktivit. Tato mapa ukazuje, kde jsem aktivně působil a vykonával nějakou edukační nebo tvůrčí činnost - ať už se jednalo o přednášky, příspěvky na konferencích, webináře či nejrůznější workshopy.

Působil jsem v předmětu

Design vzdělávacího procesu, který spadá do profilační větve Technologie ve vzdělávání. Jako pomocný lektor jsem se se studenty věnoval tvorbě interaktivní vzdělávací aktivity. Snažím se podporovat diskuzi a aplikovat principy obrácené třídy.

Dělal jsem webinář

Pro KISK, který byl součástí předmětu Knihovny 2020. Mluvil jsem o možnostech spolupráce knihoven a alternativních škol se zaměřením na budování osobního vzdělávacího prostředí žáků. Několik studentů moje myšlenky rozpracovalo v seminární práci.

Jsem spoluautor

Recenzovaného článku
v impaktovaném časopise
.
Vedl jsem tým a v našem výzkumu jsme se zabývali informačními zvyky uživatelů při interakcích
s informačním systémem Masarykovy univerzity. 

Byli jsme v médiích

S projektem "Řídit Brno", se kterým jsme se zaměřovali na
vysokou neúspěšnost u zkoušek
v brněnských autoškolách. Řešením byly videotutoriály. Mediální výstupy jsme měli například v ČT, MF Dnes a iDnes.

Moje studentské texty

Věnované některým pro mě zajímavým tématům jsou k nahlédnutí na blogu Medium. Psal jsem například o konektivismu, OpenUniversity, daty řízeném vzdělávání nebo o otevřených knihovnách.

Můj první text

Zveřejněný na internetu vznikl
v roce 2014 a byl publikovaný
v časopise Inflow.
Zabýval jsem se tematikou myšlenkových map a prováděl jsem základní komparaci některých vybraných on-line nástrojů pro jejich tvorbu.