Krátkodobé a okrajové aktivity i výlety do minulosti
aneb Malé dílky velké skládačky, které mě těší. 

Můj pohyb v terénu

Znázorňuje interaktivní mapa vzdělávacích aktivit. Tato mapa ukazuje, kde jsem aktivně působil a vykonával nějakou edukační nebo tvůrčí činnost - ať už se jednalo o přednášky, příspěvky na konferencích, webináře či nejrůznější workshopy.

Aktivně působím v předmětu

Design vzdělávacího procesu, který spadá do profilační větve Technologie ve vzdělávání. Jako pomocný lektor se se studenty věnuji praktické stránce designu
a společně provádíme redesign interaktivní vzdělávací aktivity. Snažím se podporovat diskuzi a aplikovat principy obrácené třídy.

Podílím se na osvětě seniorů

Pro projekt SenSen jsem připravil obsah osvětové brožury a aktivně působím v kampani "Médiím na kloub", kde této cílové skupině ukazuji v semináři "Digitální tělocvična", jak se bezpečně pohybovat na internetu a jak se úspěšně vyhýbat jeho nástrahám.

Organizačně a obsahově řídím

Blog na EduInu, kde s kolegy publikujeme příspěvky na různorodá témata, která se dotýkají vzdělávání a výchovy
v informační společnosti.
V našich příspěvcích se obecně soustředíme na osvětu kybernetické bezpečnosti.

Dělal jsem webinář

Pro KISK, který byl součástí předmětu Knihovny 2020. Mluvil jsem o možnostech spolupráce knihoven a alternativních škol se zaměřením na budování osobního vzdělávacího prostředí žáků. Několik studentů moje myšlenky rozpracovalo v seminární práci.

Vystupoval jsem na konferenci

"Knihovny současnosti" jako spoluautor příspěvku Didaktika informační gramotnosti s prvky inkluze. Letos jsem měl vlastní příspěvek na téma spolupráce knihoven a alternativních škol při rozvoji digitální gramotnosti.

Jsem spoluautor

Recenzovaného článku
v impaktovaném časopise
.
Vedl jsem tým a v našem výzkumu jsme se zabývali informačními zvyky uživatelů při interakcích
s informačním systémem Masarykovy univerzity. 

Byli jsme v médiích

S projektem "Řídit Brno", se kterým jsme se zaměřovali na
vysokou neúspěšnost u zkoušek
v brněnských autoškolách. Řešením byly videotutoriály. Mediální výstupy jsme měli například v ČT, MF Dnes a iDnes.

Moje studentské texty

Věnované některým pro mě zajímavým tématům jsou k nahlédnutí na blogu Medium. Psal jsem například o konektivismu, OpenUniversity, daty řízeném vzdělávání nebo o otevřených knihovnách.

Můj první text

Zveřejněný na internetu vznikl
v roce 2014 a byl publikovaný
v časopise Inflow.
Zabýval jsem se tematikou myšlenkových map a prováděl jsem základní komparaci některých vybraných on-line nástrojů pro jejich tvorbu.