Právě se stáváš součástí mé digitální identity.

Zvu Tě na procházku on-line prostředím po mých digitálních stopách.

Jsem

David Kudrna a je mi 26 let.
Právě jsi v mém e-portfoliu
a on-line rozcestníku, který Tě seznámí s tím nejzajímavějším
z mého odborného života.

Studoval jsem obor

Informační studia a knihovnictví, který řeší informační společnost, interakce mezi lidmi, informacemi a digitálními technologiemi. Summa cum laude.

Zaměřil jsem se na profilaci

Technologie ve vzdělávání, kde jsme přemýšleli o digitálních technologiích, diskutovali o jejich didaktických aspektech a dělali řadu experimentů, které jsme pak často zhmotnili.

V závěrečných pracích

Jsem se věnoval digitálnímu rámci alternativní pedagogiky na bázi konektivismu a inkluzivnímu přístupu k informačnímu vzdělávání. Obě dvě práce byly hodnoceny stupněm  "A".

Navíc jsem získal

Certifikát Koordinátor ICT, což je specializovaná pozice ukotvená
v legislativě
. Úkolem koordinátora je tvořit funkční rámec digitálního prostředí školy, poskytovat mentoring učitelům atp.