Právě se stáváš součástí mé digitální identity.

Pojď na procházku on-line prostředím po mých digitálních stopách.

Jsem

David Kudrna a je mi 26 let.
Právě jsi v mém e-portfoliu
a on-line rozcestníku, který Tě seznámí s tím nejzajímavějším
z mého odborného života.

Živím se

Osvětou & vzděláváním v  tématech bezpečného internetu. Zastávám názor, že zákaz není řešení. Hledám inovativní cesty, jak budovat návyky bezpečného chování v on-line prostředí.

Jsem příznivec

Alternativních přístupů k výuce.
V praxi aplikuji třífázový model učení a hlásím se k principům a hodnotám konstruktivistického pojetí vzdělávacího procesu. Škola hrou je moje motto.

Přitahuje mě také

Otevřené vzdělávání a otevřené zdroje, sebeurčené učení, koncept osobního vzdělávacího prostředí a digitální kurátorství jako edukační přístup.

Studoval jsem obor

Informační studia a knihovnictví, který řeší informační společnost, interakce mezi lidmi, informacemi a digitálními technologiemi. Absolvent 2018, summa cum laude.

Zaměřil jsem se na profilaci

Technologie ve vzdělávání, kde jsme přemýšleli o digitálních technologiích, diskutovali o jejich didaktických aspektech a dělali řadu experimentů, které jsme často zhmotnili.

V závěrečných pracích

Jsem se věnoval digitálnímu rámci alternativní pedagogiky na bázi konektivismu a inkluzivnímu přístupu k informačnímu vzdělávání. Obě dvě práce byly ohodnoceny známkou  "A".

Navíc jsem získal

Certifikát Koordinátor ICT, což je specializovaná pozice ukotvená
v legislativě
. Úkolem koordinátora je tvořit funkční rámec digitálního prostředí školy, poskytovat mentoring učitelům atp.

Nedávno jsem absolvoval

Kurz prezentačních dovedností "Master in presentation skills", který mě naučil pracovat se stresovými situacemi, pomohl uhladit mluvený projev a ukázal, jak lépe komunikovat s lidmi.