Právě se stáváš součástí mé digitální identity.

Zvu Tě na procházku on-line prostředím po mých digitálních stopách.

Jsem

David Kudrna a je mi 26 let.
Právě jsi v mém e-portfoliu
a on-line rozcestníku, který Tě seznámí s tím nejzajímavějším
z mého odborného života.

Studoval jsem obor

Informační studia a knihovnictví, který řeší informační společnost, interakce mezi lidmi, informacemi a digitálními technologiemi. Summa cum laude.

Zaměřil jsem se na profilaci

Technologie ve vzdělávání, kde jsme přemýšleli o digitálních technologiích, diskutovali o jejich didaktických aspektech a dělali řadu experimentů, které jsme pak často zhmotnili.

V závěrečných pracích

Jsem se věnoval digitálnímu rámci alternativní pedagogiky na bázi konektivismu a inkluzivnímu přístupu k informačnímu vzdělávání. Obě dvě práce byly hodnoceny stupněm  "A".

Navíc jsem získal

Certifikát Koordinátor ICT, což je specializovaná pozice ukotvená
v legislativě
. Úkolem koordinátora je tvořit funkční rámec digitálního prostředí školy, poskytovat mentoring učitelům atp.

Nedávno jsem absolvoval

Kurz prezentačních dovedností "Master in presentation skills", který mě naučil lépe pracovat se stresovými situacemi, pomohl uhladit mluvený projev a ukázal, jak ještě lépe komunikovat s lidmi.